Ljunits och Herrestads hembygdsförening
Till medlemmarna i Ljunits och Herrestads hembygdsföreningUnder våren 2021 kommer två årsböcker att ges ut. Årsboken Våra Härader 2020 är klar och skall förhoppningsvis komma i brevlådan före Påsk. OBS! Pga en missuppfattning på tryckeriet som postar skriften var det endast inbetalningsavin som kom med i kuvertet. Ett extra utskick med skriften är på väg! med Våra Härader 2021 planeras komma ca 1 juni 2021.

Vi önskar alla medlemmar en Glad Påsk!.

styrelsen