Ljunits och Herrestads hembygdsförening
Till medlemmarna i Ljunits och Herrestads hembygdsförening


Vi hoppas att 2021 blir året då det mesta kommer kunna återgå till det normala igen. Föreningen planerar för årsmöte, midsommarfest, årsbok Våra Härader 2020 och 2021 samt sommaröppet på museet.

Årsboken Våra Härader 2020 kommer att ges ut men produktionen har fått skjutas fram och den kommer ut i början av 2021. Våra Härader 2021 kommer att ges ut längre fram under våren 2021.

Vi önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!.

styrelsen